ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

Venöz Ülser

Alt

Venöz Ülser

Venöz Ülserler 

Vücudumuzda  iki çeşit  ana kan damarı vardır 1. Oksijenden zengin temiz kanı alıp dokulara götüren arter (atar damarlar) diğeride dokulardaki oksijenden fakir kirli kanı  toplayıp kalbe götüren  Venler (toplar damarlar) vardır aslında 3. Çeşit birde kılcal damar yapılarımız vardır.

Toplar damar yani Venlerde yerçekiminin aksine kanın kalbinize doğru akmasını sağlayan tek yönlü valfler  yani kapakçıklar bulunur. Valfler zayıf veya hasarlıysa  yada damar içinde pıhtılaşmalar gelişmiş ise kalbe yeteri kadar kan  gönderilemez  yada geri kaçırırsa kan damar içinde toplanır hatta damar içinde gelişen bu sorun karşında damar içinde göllenen kan , damarların şişmesine neden olur  varisli damarlara yol açabilir.

Damar içindeki göllenmeye, kan birikimine bağlı damar basıncı artar bu basınç sonrası cilde baskı oluşur ve cildin  yapısındaki bozukluklara bağlı VARİS YARALARI meydana gelir.


Varis tedavisi nasıl olur?

Öncelikle kilo vermek, sigarayı bırakmak, spor yapmak  kendimizce alabileceğimiz önlemlerdir. Eğer mesleğimiz gereği çok ayakta duruyorsak (öğretmen, tezgahtar, berber gibi) varis çorabı kullanmak hem şikayetlerimizin azalmasında hem de uzun vadede hastalığın ilerlemesini yavaşlatmakta çok fayda sağlayacaktır. Damar içerisinde göllenmiş kanın basıncını azaltan ilaçlar  ve varis çorabı yada bandajlarla  cerrahiye gerek kalmaz. 


Variste cerrahi tedavi seçenekleri nelerdir?

Yüzeyel lazer veya radyofrekans teknik uygulamaları ile ciltte belirginleşmiş kılcal damarlar kozmetik olarak giderilebilirken daha geniş çaplı venülektazi denilen cilt lezyonları skleroterapi ya da köpük uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir.

Cerrahi sınıra ulaşmış venöz yetmezliklerde ise klasik cerrahi olan kasık ve ayak bileğinden yapılan iki kesi ile damarın bulunarak içerisinden bir telin gönderildiği ve hasta damarın bu tel yardımı ile çıkarıldığı stripping tekniği artık yerini yavaş yavaş kapalı modern tekniklere bırakmaya başlamıştır.


Kapalı varis tedavisi nasıl yapılır? Sonuçları iyi mi?

Gelişen teknoloji ile artık genel anestezi almadan ve hastanede yatmadan varislerden kurtulmak mümkün olmaktadır. Ultrasonografi yardımı ile diz altı ya da üstü mesafeden iğne yardımı ile venin içerisine gönderilen bir kateter yardımı ile herhangi bir kesi yapmadan (kansız ve dikişsiz) hasta damar kapatılmakta işlem sonrası hasta birkaç saat içerisinde taburcu olabilmektedir.

Bu endovenöz ablasyon tekniklerinde genel anestezi yerine spinal anestezi (belden uyuşturma), yüzeyel sedasyon (hafif uyku) ya da lokal anestezi kullanılabilmekte olup herhangi bir nedenle genel anestezi alması sakıncalı hastalarda ameliyat olanağı sağlamaktadır. Radyofrekans, lazer, köpük ya da N-butil siyanoakrilat (yapıştırıcı madde) yardımı ile işlem gerçekleştirilebilmektedir ve bu yeni tekniklerin varis tedavisinde erken ve geç dönem sonuçları klasik cerrahiye göre çok daha iyidir. Cerrahi kesi uygulanmıyor olması enfeksiyon riski, tahriş, pansuman gereksinimi, hastanede yatış gibi külfetlerden hastayı sakınmaktadır.

Variköz venler için birçok faktör riskinizi artırabilir. Bu faktörlerin örnekleri arasında aile öyküsü, ileri yaş, cinsiyet, gebelik, fazla kilo veya obezite , hareket eksikliği ve bacak travması bulunur. 

Varis ülserine; sıklıkla bacağın alt kısımlarında (ayak bileği ve diz arasında) rastlanır. Cilt rengi koyulaşmış, cilt yapısı kalınlaşmıştır. Aynı anda birden fazla yara oluşumu söz konusu olabilmektedir.


Venöz yetmezlik teşhisinde en temel olay toplardamarlardaki kan basıncı artışıdır. 

Özellikle derin ven trombozu gibi bacak toplardamalarındaki pıhtının oluşmasından dolayı kapakların bozulmasıyla beraber,Kan akımının yavaşlatacak derecede engellenmesi,Toplardamar kapaklarının işlevlerini yitirmesi  sonucunda geliştiği saptanmıştır  Bacakta 3 çeşit toplardamar ağı vardır;

  • Yüzeyel venler
  • Derin venler
  • Aralarındaki ağlantı damarları.

 

Özellikle kan birikimine bağlı oluşan varis yarası ayak bileğinde oluşur. Yine kan dolaşımının sorunlu olduğu DVT hastalarında da oluşan yara da ayak bileğinde başlar ve yaranın etrafı koyu renkli, mor, sert, koyu kahve renkli olur.

VARİS YARASININ SIKLIĞI NEDİR?

Dünya nüfusunun yaklaşık %5-8'i varis ten etkilenir ve nüfusun yaklaşık %1'inde varis yarası gelişir. Toplumda yeni varis yarası ‘nın yıllık görünme oranı her 1000 kişide 3.5'dir. Yani kısaca Amerika'da 5 milyon bireyde varis varken, 500 bin erkek ve kadının varis ülseri vardır.


Yara tedavi yöntemleri

  • Ozon Tedavisi
  • Kök Hücre Tedavisi
  • Basınçlı Topikal O2 Tedavisi
  • Büyüme Faktörü
  • Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi
  • Modern yara bakım örtüleri
  • Ultrasonik Yara Tedavi ve Debridman Yöntemi

Deniz YAHCI

Yara Bakım Uzmanı Hemşire