Plazmaderm - Soğuk Atmosferik Plazma (SAP) Tedavisi

Alt

Plazmaderm - Soğuk Atmosferik Plazma (SAP) Tedavisi

PLAZMA NEDİR?

Fizik kurallarına göre maddenin üç hali vardır. Bunlar; katı, sıvı, gaz’dır. Buna ek olarak Plazma maddenin dördüncü fiziksel hali durumudur. Plazma, ilginç özelliklere sahip kısmen iyonize bir gazdır. Evrendeki görünür maddenin %99'u plazmadan oluşur. PlasmaDerm® tarafından üretilen soğuk plazma, etkinliğini; terapötik olarak ilgili bir elektrik alanının, faydalı UV-A ve UV-B dalga boyu aralığında düşük radyasyonun ve ortam havasından aktif gaz partiküllerinin kombinasyonuna borçludur.

PLAZMADERM YARA TEDAVİSİNDE NASIL KULLANILIR?

Plazmaderm uygulamasında ortaya çıkan gaz sıcaklığı ile doku uyumlu bir plazma oluşturulur. Yara yatağında topikal olarak hareket eden plazma bileşenleri, kolonize mikropların güvenilir bir şekilde azaltılmasını sağlar bu nedenle özellikle mikrobiyal olarak kontamine veya enfekte olmuş yaraların lokal tedavisi için uygundur. Yüksek frekanslı, darbeli alternatif akıma dayanan PlasmaDerm uygulamasındaki elektrik alanı, sürekli olarak artan bir mikrosirkülasyon ortamı oluşturur: Bu mikrosirkülasyon yara alanının derin uyarılmasına neden olur. Dokudaki oksijen doygunluğu artar ve optimize edilmiş hücre göçüne, artmış kollajen sentezine, fibroblastların çoğalmasına ve hızlandırılmış epitelizasyona yol açar, böylece kronik ve zor iyileleşen yaralarda iyileşmeyi hızlandırır ve yara yönetimini basitleştirir.

Deniz YAHCI

Yara Bakım Uzmanı Hemşire