ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi

Alt

Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi

Negatif Basınç (VAC) ile Tedavi

Negatif basınçlı yara tedavisi (NPWT) sistemleri, vakum pompası, drenaj tüpü ve yara pansuman setinden oluşan FDA onaylı cihazlardır, Yara iyileşmesini desteklemek ve yara eksüdası(sıvısı), sulama sıvıları, vücut sıvıları veya enfeksiyöz materyaller gibi sıvıların uzaklaştırılması için bir yaraya atmosfer altı basınç sağlamak üzere tasarlanmıştır.

NASIL ÇALIŞIR ?

VAC tedavisi kavram olarak fizik kuralları üzerine temellenmiştir . VAC tedavi cihazının sistemi; poliüretan sünger, silikon tüp ve rezervuardan oluşmaktadır. Yaranın durumuna göre süngere, istenilen ebat ve şekiller steril makas kullanılarak verilebilir. Silikon tüp, süngeri ve yaradan gelen eksudayı biriktiren rezervuarı birbirine bağlar. Emme etkisi bir kompresör aracılığı ile sağlanır. Bu kompresör, bir kontrol paneli ile donatılmıştır.

Bu panel sayesinde uygulanacak olan negatif basıncın seviyesi ayarlann. Negatif basıncın etkisinin düşmesine neden olacak olan hava kaçağını önlemek amacıyla, yaranın ve etrafındaki derinin üzerine transparan ve yapışkan bir film tabakası yerleştirilir. Vızıltı sesinin duyulması, sistemden hava kaçağının varlığım gösterir. Cihaz; rezervuarın dolduğunu, 450’ den daha fazla yana eğildiğini veya pansumandan hava kaçağı olduğunu bildiren işitsel ve görsel alarmlara sahiptir. Bilinmesi gereken bir başka özellik ise, cihazın 24 saatlik periyot içerisinde iki saatten fazla kapalı tutulmaması gerektiğidir. Aksi bir uygulama, yara etrafındaki sağlam dokuda maserasyonlarm meydana gelmesine neden olabilir


ETKİLERİ NELERDİR?

  • Hücresel göçü iyileştirir ve granülasyon dokusu oluşumunu destekler
  • Hücrelerdeki ödem çözülmeye başlar
  • Yara sıvısının drenajı sağlar.
  • Kanlanma artar
  • Hücre beslenir Yara hızlıca iyileşir
  • Bakteri yükü enfeksiyon azalır


HANGİ YARALARDA KULLANILIR ?

Negatif basınçlı yara tedavisi, aşırı eksüdalı (akıntılı)yaralarda, enfekte olan, kronik, akut, travmatik, subakut veya cerrahi yaraların tedavisinde ,diyabetik ayak yaraları , yatak yaraları (basınç ülserleri), venöz yetmezlik ülserleri , felep ve greftlerde kullanılır.

 HANGİ YARALARDA KULLANILMAZ  ?

Yarada kanserli hücre yani malignite (terminal hastalar için yaşam kalitesi nedeni hariç), tedavi edilmemiş osteomiyelit , enterik olmayan ve keşfedilmemiş fistüller, eskarlı nekrotik dokular, vaskülatür, anastomatik bölgeler, yetersiz beslenen hastalar veya pediatrik kullanım için uygun değildir


Uyarılar

Antikoagülan kullanan veya hemostaz zor olan hastalar dikkatle tedavi edilmeli ve kanama için düzenli olarak kontrol edilmelidir. MRI prosedürlerinden önce negatif basınç cihazını çıkartılmalıdır.

Deniz YAHCI

Yara Bakım Uzmanı Hemşire