ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

Yenidoğanlarda Ayak ve Tırnak Problemleri

Yenidoğanlarda Ayak ve Tırnak Problemleri

Çocuklarda konjenital(doğuştan) olarak ayakta görülen birtakım hastalıklar ve şekil bozuklukları ile karşılaşabiliriz. Tırnakta ve ayakta karşılaştığımız bu problemler bazen rastlantı şeklinde ortaya çıkabilirken bazen de önemli böbrek, kalp gibi patolojik hastalıkların eşlik ettiği problemlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.YENİDOĞANDA OLUŞAN AYAK PROBLEMLERİ

ÇOK PARMAK SENDROMU : POLİDAKTİLİ

Çok parmaklık olarak bilinir. Özellikle insanlarda, kedilerde ve köpeklerde görülebilir. Polidaktiliye sebep olan 39 mutasyon tanımlanmıştır. El ve ayakların konjenital deformitesi olarak bilinen polidaktili izole olabileceği gibi bir sendromun parçası da olabilir. Sendromik polidaktili sıklıkla otozomal resesif (Çekinik Kalıtım) iken, izole polidaktili genellikle otozomal dominanttır (Baskın Kalıtım). Polidaktili sıklıkla sadece el veya ayakta bulunurken, her ikisinde de bulunması çok nadir bir durumdur. Oluşan fazla parmaklarda kimi zaman eklem bulunmayabilir çok nadiren de olsa tüm parmaklar kişi tarafından kontrol edilebilir olduğunda bireye günlük hayatında kolaylık sağlayabilir.

YAPIŞIK PARMAK : SİNDAKTİLİ

Yapışık parmak olarak bilinen literatürde sindaktili olarak tanımlanan bir sendromdur. Gebelik döneminde el ve ayakların oluşumunda bütün parmaklar birbirine yapışıktır. Gebeliğin ilerleyen döneminde parmak aralarındaki doku bağlantıları gerilerek birbirinden ayrılır ve anatomik olarak el ve ayaklarımızın normal görüntüsüne kavuşur bu süreçte oluşan aksaklıklar sebebi ile sindaktili problemi meydana gelir. Elin ve ayağın konjenital anomalileri arasında en sık görülen anomalilerden biri sindaktilidir. İki elde aynı anda olması mümkündür ve %10-%40 oranında kalıtsal olabilir. Sıklıkla karşılaşılan parmaklar ise orta parmak ve 4. Parmak arasında ki oluşumdur. 4-5. Parmakta görülen sindaktili durumu ikinci sırada yer alır. Sıklıkla el ve ayakta gördüğümüz sindaktili durumu bazen vücudun farklı bölgelerinde ki anomaliler ile beraber meydana gelmiş olabilir bu yüzden sindaktili teşhisi konulan bebeklerin 2. adımda farklı bir anomalinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sindaktili yenidoğanları hem fonksiyonel hemde gelişimsel açıdan olumsuz etkilerken estetik açıdan da ileri ki yaşlarda problem olabilecek bir anomalidir. Tedavisi çoğunlukla cerrahidir ve önerilen ameliyat yaşı en az 1 yaş sonrasıdır. Çok hafif olan yapışıklık durumunda, cerrahiyi engelleyecek diğer tıbbi problemler ve en önemlisi fonksiyon bozukluğuna sebep olabilecek durumlarda sindaktiliyi olduğu gibi bırakmak ve cerrahiden uzaklaşmak en etkili yöntemdir.

Paylaş