Kök Hücre Tedavisi

Alt

Kök Hücre Tedavisi

KÖK HÜCRE NEDİR

Kök Hücre, değişik hücre tiplerine dönüşebilen farklılaşmamış hücredir. Bu hücreler embriyonun temel yapısını oluşturur, ancak doğumdan sonra da vücudumuzda bulunurlar. Yetişkin hayatta kök hücrelerin bulunduğu başlıca dokular; kemik iliği, yağ dokusu ve kandır.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

Bir yaranın iyileşmesi, dokuların oluşması için fibroblast hücrelerine, yine yara bölgesindeki damarların oluşması için endotel ve cildin oluşup yaranın tamamen kapanmasını sağlayan kerotinosit hücrelerine ihtiyaç vardır. 

Bu hücreler yaş ya da sahip olduğumuz kronik hastalıklar gibi olumsuz nedenlerden dolayı (diyabet, damar tıkanıkları, geçirilmiş kanser ve kemoterapi vb) ciddi hasar görmüş, hastalanmış ise doğal yollarla yenilenemezler buna bağlı olarak yara iyileşmesi gecikir hatta gerçekleşemez. 

Bu gibi durumlarda kemik iliğinden ya da yağ dokusundan elde edilen kök hücreler, bu bölgeye verilerek hastalanmış ya da hasar görmüş hücrelerin yerine sağlıklı ve işlevsel hücreler oluşturmak için kullanılırlar. Kök Hücre o bölgede ihtiyaç duyulan hücre tiplerine dönüşür ve yara iyileşmesi belirgin şekilde hızlandırır.


KÖK HÜCRE NEREDEN ELDE EDİLİR? NASIL UYGULANIR?

Yağ dokusu ve kemik iliği en yaygın kullanılan kaynaklardır. Ameliyathane ve steril şartlarda yapılması gereken bir işlemdir. Yağ dokusu liposuction (yağ alma) işlemi ile alınır. Kemik iliği ise o bölge uyuşturulduktan sonra bir enjektör vasıtası ile leğen kemiğinden alınır. Kişiden yağ dokusu ya da kemik iliği alındıktan sonra özel sistemlerde bu dokulardaki kök hücreler ayıklanır ve birkaç milimlik bir sıvı içerisinde toplanır. İşlem yaklaşık 2-3 saat sürer. Elde edilen kök hücreler hemen yara bölgesine verilir. İşlem için hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur günübirlik uygulanabilir.

Yara tedavisinde kök hücre ilk seçenek değildir. Yara iyileşmesine engel tüm etkenler ortadan kaldırılmış iyi bir yara bakımı uygulanmış olmasına ve/veya diğer tedavi yöntemlerine cevap alınamamışsa tercih edilmelidir.


İYİLEŞME NASIL YAPILIYOR?

Kök Hücreler henüz özelleşmemiş hücreler oldukları için kendilerini yenileme yeteneğine sahiptirler. Kaynaklandıkları dokuların hücrelerine farklılaşabildikleri gibi özel biyolojik sinyallerle kaynaklandıkları hücreden başka özel hücreye de farklılaşabilirler. Erişkin kök hücre olarak adlandırılan hücreler; insanlarda kemik iliği, kalp, böbrek, beyin, deri, göz, gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas, akciğer, meme, over, prostat ve testis gibi organlarda bulunur. Bir organizma olgunlaşırken, kök hücrelerin sayısı azalır. Dolayısıyla, erişkin kişilerdeki dokular az sayıda kök hücre içerir. Bu nedenle, bir organın yenilenme kapasitesi, yaşla birlikte ve etkin biçimde bölünebilen kök hücrelerin sayısıyla orantılı olarak azalır. 

Yeni kuşak iyileşmeyen yara tedavi yöntemlerinden kök hücre tedavisinin amacı vücuttaki az miktarda yer alan kök hücre sayısını artırıp, yoğunlaştırmaktır. Hastanın kendisinden alınan 20 ml kandan özel filtrelerle 8 katına kadar artırılan kök hücreler, iyileşmeyen dokulara uygulanarak dokudaki iyileşme ivmelendirilir ve yaraların kapanması sağlanır.


VARİS DE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Kök Hücre tedavisi, bacaklarda meydana gelen varis ülserlerinin tedavisinde de başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Son dönemde gerçekleştirdikleri kök hücre tedavisinden bahseden Prof. Dr. Serdar Günaydın; daha önce bacağındaki varis ülseri sebebiyle 4 farklı yöntemle yara tedavisi yapılan ancak başarılı sonuç alamayan 50 yaşındaki bir hastaya ilk kez uyguladıkları kök hücre tedavisi yöntemiyle hastanın kendisinden alınan 20 ml’lik kandan özel filtrelerle 4,5 milyon erişkin kök hücre elde ettiklerini ve bunu yara yüzeyine uyguladıklarını, bir hafta içinde yara alanının yüzde 85 oranında orijinal cilt dokusu ile kaplandığını izlediklerini ifade etmiştir.

Bu ve benzer başarılı sonuçlar ortaya koyan erişkin kök hücre uygulamalarının iyileşmeyen yaraların tedavisinde geleceği olan başarı şansı yüksek bir yöntem olarak kullanılacağına inanılmaktadır.


KÖK HÜCRE TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARA FAYDA SAĞLIYOR?

Son dönemin en gözde ve en heyecan verici tedavi yaklaşımlarından biri olan kök hücre tedavisi, özellikle geçmeyen ağrıları olan ve klasik ilaç tedavisinden uzun süre sonuç alamayan hastaların karşısına yenilikçi bir tedavi yöntemi olarak çıkıyor.

 

Bozulmuş Olan Yapıları Onarıyor

Kök hücre tedavisinin fayda sağladığı hastalıkların başında; bozulmuş doku ve fonksiyonlara bağlı ağrılar geliyor. Bu ağrıları omuz ağrısı, diz ağrısı, ayak bileği ağrısı ya da topuk dikeni ağrısı olarak sıralamak mümkün. Ağrıların arka planında çoğu kez eklem aşınmaları ya da sinir hasarları gibi sağlık problemlerine rastlanabiliyor. Kök hücre tedavisi ise bozulmuş olan bu yapıları, yine vücudun kendi hücreleriyle onararak yenilenmelerini sağlıyor. Kök hücre tedavisinde direkt kök hücre kullanılabildiği gibi kök hücre benzeri hücrelere de başvurulabiliyor. Tedavi sayesinde, vücuttaki aynı işlev ya da fonksiyonun ağrısız olarak kişinin kendi dokusu vasıtasıyla devam ettirilmesi hedefleniyor.


Deniz YAHCI

Yara Bakım Uzmanı Hemşire