Büyüme Faktörü

Alt

Büyüme Faktörü

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen, diyabet hastalarında görünen Diyabetik Ayak Ülseri vakalarında kullanılan Heberprot-P, doğrudan yaraya intra lezyonel olarak uygulanmakta olan, insan “Büyüme Faktörü”dür.

Heberprot-B genellikle bu ve bu tarz kronik yaralarda güçlü  bir tedavi yöntemi olmakla birlikte;


  • İyileşme hızını arttırmış,
  • Nüksün azlamsını sağlamış,
  • Ampütasyon azalttığı gözlemlenmiştir

Deniz YAHCI

Yara Bakım Uzmanı Hemşire