Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen, diyabet hastalarında görünen Diyabetik Ayak Ülseri vakalarında kullanılan Heberprot-P, doğrudan yaraya intra lezyonel olarak uygulanmakta olan, insan “Büyüme Faktörü”dür.
Heberprot-B genellikle bu ve bu tarz kronik yaralarda güçlü  bir tedavi yöntemi olmakla birlikte;

  • İyileşme hızını arttırmış,
  • Nüksün azlamsını sağlamış,
  • Ampütasyon azalttığı gözlemlenmiştir